فیلم | خدمات جهادی طلاب مدرسه علمیه امام حسن عسکری(ع) عبدل آباد تهران

فیلم | خدمات جهادی طلاب مدرسه علمیه امام حسن عسکری(ع) عبدل آباد تهران


منبع: حوزه

7

1399/1/18

12:29


طلاب جهادی مدرسه علمیه امام حسن عسکری(ع) عبدل آباد تهران با همکاری نیروهای جهادی در جهت مبارزه با ویروس کرونا اقدام به تولید گان بیمارستانی و همچنین ضدعفونی معابر و سطوح کرده اند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو