کارشناس بازار خودرو: پراید ۱۰۰میلیونی در راه است!

منبع: برترین ها

14

1399/1/27

23:28


فربدزاده کارشناس بازار خودرو پیش بینی کرد: در سال ۹۹ کف قیمت خودرو ۱۰۰میلیون تومان خواهد شد!

برترین‌ها: فربدزاده کارشناس بازار خودرو پیش بینی کرد: در سال ۹۹ کف قیمت خودرو ۱۰۰میلیون تومان خواهد شد!

کارشناس بازار خودرو: پراید ۱۰۰میلیونی در راه است!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو