پس از کرونا مواظب باشید اینجوری نشه!

منبع: برترین ها

9

1399/1/27

23:51


علی رادمند با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرامی خود نسبت به حجم انبوه زباله های نایلونی تولید شده اعم از دستکش یکبار مصرف، کیسه های خرید، بطری های آب معدنی و... برای مقابله با کرونا هشدار داد.

علی رادمند با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرامی خود نسبت به حجم انبوه زباله های نایلونی تولید شده اعم از دستکش یکبار مصرف، کیسه های خرید، بطری های آب معدنی و... برای مقابله با کرونا هشدار داد.

پس از کرونا مواظب باشید اینجوری نشه!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو