90 دقیقه گفت‌وگو/ سال 97 برای شما چگونه بود؟ - عصر ایران | نیوز پارسی

90 دقیقه گفت‌وگو/ سال 97 برای شما چگونه بود؟

منبع: عصر ایران

بازدید: 3

تاریخ: 1397/12/26

ساعت: 15:47


در 90 دقیقه گفت‌وگو می‌خواهیم در مورد سال 97 با هم گف‌وگو کنیم. زمان این گفت‌وگو 90 دقیقه است. از ساعت 11:00 تا 12:30. نظرات ثبت شده بعد از این ساعت منتشر نخواهد شد.

90 دقیقه گفت‌وگو/ سال 97 برای شما چگونه بود؟

عصرایران-سال 97 خورشیدی به روزهای پایانی خود رسیده است. این سال از نظر اقتصادی سال سختی برای مردم ایران بود. این مشکلات اقتصادی، بحران‌های اجتماعی نیز به همراه داشت.

حالا در آخرین 90 دقیقه گفت‌وگو سال 97 می‌خواهیم در مورد سال 97 با هم گف‌وگو کنیم.

1- سال 97 برای شما چگونه بود؟

2- با توجه به تمام سختی‌های این سال، از اتفاقات خوبی که برای شما در این سال افتاد، بگویید.

3- سال 98 را چگونه پیش بینی می‌کنید؟  

زمان این گفت‌وگو 90 دقیقه است. از ساعت 11:00 تا 12:30. نظرات ثبت شده بعد از این ساعت منتشر نخواهد شد.

 

مطالب مشابه
به روایت تصویر


به روایت ویدئو