رعایت و عدم رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی + تصاویر

رعایت و عدم رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی + تصاویر


منبع: همگردی

113

1399/2/5

11:20


تسنیم/ با دستور ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا مبنی بر اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، مردم در اجرای این طرح تلاش کرده و گاها با رعایت نکردن عدم فاصله در مکان های عمومی مثل مترو و ایستگاه های اتوبوس اجرای این طرح را نادیده میگیرند، تعدادی از کسبه و بانک ها هم با کشیدن پلاستیک فاصله اجتماعی را رعایت کروه و به اجرای این طرح پرداختند.

سیدمصطفی تهرانی

رعایت و عدم رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی + تصاویر

رعایت و عدم رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی + تصاویر

رعایت و عدم رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی + تصاویر

رعایت و عدم رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی + تصاویر

رعایت و عدم رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی + تصاویر

رعایت و عدم رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی + تصاویر

رعایت و عدم رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی + تصاویر

رعایت و عدم رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی + تصاویر

رعایت و عدم رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی + تصاویر

تصویری


ویدئو