استخدام وسط کار خانم و آقا جهت کار در تولیدی پوشاک بچه گانه

11

1398/3/22

08:19


به تعدادی وسط کار خانم و آقا جهت کار در تولیدی پوشاک بچه گانه در تهران، نبش برلن - فردوسی نیازمندیم.
تلفن: 0213xxxxxxx (نمایش کامل)
تلفن: 0213xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.