5

1398/3/22

15:16


چانگ هوآ سفیر چین صبح چهارشنبه 22 خردادماه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان دیدار کرد.

مطالب مشابه