لوکا یوویچ در آزمایش پزشکی رئال مادرید شرکت کرد

منبع: طرفداری

25

1398/3/22

12:50


لوکا یوویچ در آزمایش پزشکی رئال مادرید شرکت کرد

لوکا یوویچ پس از سپری کردن آزمایش پزشکی رئال مادرید، به هواداران این تیم معرفی خواهد شد.

طرفداری- لوکا یوویچ، مهاجم 21 ساله صرب که در انتقالی 60 میلیون یورویی از آینتراخت فرانکفورت به رئال مادرید پیوست، امروز در کلینیک سانیتاس مادرید حضور یافت تا آزمایش پزشکی رئال مادرید را پشت سر بگذارد. یوویچ پس از سپری کردن آزمایش پزشکی، به هواداران رئال مادرید معرفی می‌شود.

مطالب مشابه