تصویری قدیمی از اردشیر زاهدی

منبع: برترین ها

3

1399/3/1

23:09


تصویر زیر متعلق است به دوران جوانی اردشیر زاهدی. دیپلماتی که در روزهای اخیر بدلیل دفاع از شهیدحاج قاسم سلیمانی بر زبانها افتاده است.

خبرآنلاین: تصویر زیر متعلق است به دوران جوانی اردشیر زاهدی. دیپلماتی که در روزهای اخیر بدلیل دفاع از شهیدحاج قاسم سلیمانی بر زبانها افتاده است.

تصویری قدیمی از اردشیر زاهدی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو