شیر سوسک ۴ برابر قوی تر از شیر گاوه

منبع: رکنا

3

1399/3/3

00:20


شیر سوسک ۴ برابر قوی تر از شیر گاوه

به گزارش رکنا، بر اساس تحقیقات شیر سوسک ۴ برابر شیر گاو غنی تر است و از شیر سوسک به عنوان منبع غنى پروتئین جدید نام برده مى شود !

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو