زنده ماندن معجزه آسای دو مسافر پرواز مرگ پاکستان

منبع: رکنا

6

1399/3/3

02:04


زنده ماندن معجزه آسای دو مسافر پرواز مرگ پاکستان

به گزارش رکنا، سخنگوى اورژانس کراچى از آن با عنوان معجزه یاد مى کند. وى مى گوید حداقل دو نفر را زنده به بیمارستان منتقل کرده اند. خبر تکمیلى اعلام می‌شود.

مطالب مشابه