ویدیو؛ پیگیری تمرینات آرسنال با رعایت فاصله اجتماعی

منبع: طرفداری

18

1399/3/3

03:21


طرفداری- پس از شیوع ویروس کرونا، تمرینات اکثر تیم های انگلیسی از روز چهارشنبه از سر گرفته شد. تمرینات آرسنال نیز زیر نظر میکل آرتتا در جریان است. 

مطالب مشابه