حیاتی: ارادتمند ابی هستم

منبع: برترین ها

18

1399/3/3

04:47


محمدرضا حیاتی در گفتگویی در واکنش به دعوای چاوشی و همسر ابی گفت: ارادتمند ابی هستم و صدای چاوشی را هم دوست دارم.

برترین‌ها: محمدرضا حیاتی در گفتگویی در واکنش به دعوای چاوشی و همسر ابی گفت: ارادتمند ابی هستم و صدای چاوشی را هم دوست دارم.

 

 

واکنش حیاتی به دعوای چاوشی: ارادتمند ابی هستم

مطالب مشابه