بازیکنان و مربیان با ظاهری عجیب از قرنطینه بازگشتند (کاریکاتور)

منبع: طرفداری

12

1399/3/3

04:48


بازیکنان و مربیان با ظاهری عجیب از قرنطینه بازگشتند (کاریکاتور)

طرفداری- پس از شیوع ویروس کرونا، تمرینات اکثر تیم ها آغاز شده است. از نکات جالب تمرینات، چهره متفاوت بازیکنان و مربیان است. بازیکنان بعد از سپری کردن دوران طولانی قرنطینه، با ظاهر جدیدی در تمرینات حاضر شدند. این موضوع، سوژه آخرین کاریکاتور عمر مومنی، کاریکاتوریست وبسایت گل بوده است:

بازیکنان و مربیان با ظاهری متفاوت پس از قرنطینه

 

مطالب مشابه