دانلود؛ سخنرانی فوق العاده ماتیاس ده لیخت در جشن قهرمانی آژاکس

منبع: طرفداری

16

1398/2/27

16:50


دانلود؛ سخنرانی فوق العاده ماتیاس ده لیخت در جشن قهرمانی آژاکس

طرفداری - ماتیاس ده لیخت، مدافع و کاپیتان باشگاه آژاکس که تنها ۱۹ سال سن دارد به این شکل در جشن قهرمانی آژاکس سخنرانی کرد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو