دولت نروژ فعالیت روزانه را با رقص آغاز می‌کند!

منبع: برترین ها

15

1399/3/5

09:39


ارنا سولبرگ نخست وزیر نروژ و جمعی از اعضای دولت و سیاستمداران این کشور در دوران رعایت فاصله گذاری اجتماعی کرونا، فعالیت روزانه خود را با یک رقص جمعی آغاز کردند.

اعتماد آنلاین: ارنا سولبرگ نخست وزیر نروژ و جمعی از اعضای دولت و سیاستمداران این کشور در دوران رعایت فاصله گذاری اجتماعی کرونا، فعالیت روزانه خود را با یک رقص جمعی آغاز کردند.

دولت نروژ فعالیت روزانه را با رقص آغاز می‌کنند

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو