سرنوشت سریال «آخرخط» چه شد؟

منبع: برترین ها

10

1399/3/5

10:38


علی مسعودی: اگر سندروم دست بی‌قرار بازیگرانمان دو سه ماهی کار نکند و در فضای مجازی چیزی نگذارند کارمان پخش می‌شود!

خبرگزاری تسنیم: علی مسعودی، کمدین ایرانی گفت: اگر سندروم دست بی‌قرار بازیگرانمان دو سه ماهی کار نکند و در فضای مجازی چیزی نگذارند کارمان پخش می‌شود!

سرنوشت سریال «آخرخط» چه شد؟

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو