حمله معترضان کنسرت دیشب به پیج شجریان

حمله معترضان کنسرت دیشب به پیج شجریان


منبع: برترین ها

9

1399/3/5

11:18


کنسرت شب گذشته همایون در یک اپلیکیشن شناخته‌شده، با نارسایی‌های زیادی مواجه بوده و اعتراض کاربران را در پی داشته.

برترین‌ها: کنسرت شب گذشته همایون در یک اپلیکیشن شناخته‌شده، با نارسایی‌های زیادی مواجه بوده و اعتراض کاربران را در پی داشته.

حمله معترضان کنسرت دیشب به پیج شجریان

حمله معترضان کنسرت دیشب به پیج شجریان

حمله معترضان کنسرت دیشب به پیج شجریان

حمله معترضان کنسرت دیشب به پیج شجریان

 

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو