بازگشایی حافظیه شیراز به همراه دف‌نوازی

منبع: برترین ها

20

1399/3/5

11:52


ویدئویی از بازگشایی حافظیه شیراز به همراه دف نوازی در فضای مجازی منتشر شده است.

برترین‌ها: ویدئویی از بازگشایی حافظیه شیراز به همراه دف نوازی در فضای مجازی منتشر شده است.

بازگشایی حافظیه شیراز به همراه دف‌نوازی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو