بازگشایی حرم مطهر حضرت معصومه(س)

بازگشایی حرم مطهر حضرت معصومه(س)


منبع: برترین ها

7

1399/3/5

12:01


درب‌های حرم مطهر حضرت معصومه (س) صبح امروز پس از حدود سه ماه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد ملی کرونا بازگشایی شد.

جماران: درب‌های حرم مطهر حضرت معصومه (س) صبح امروز پس از حدود سه ماه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد ملی کرونا بازگشایی شد.

بازگشایی حرم مطهر حضرت معصومه (س)

بازگشایی حرم مطهر حضرت معصومه (س)

بازگشایی حرم مطهر حضرت معصومه (س)

بازگشایی حرم مطهر حضرت معصومه (س)

بازگشایی حرم مطهر حضرت معصومه (س)

بازگشایی حرم مطهر حضرت معصومه (س)

بازگشایی حرم مطهر حضرت معصومه (س)

بازگشایی حرم مطهر حضرت معصومه (س)

بازگشایی حرم مطهر حضرت معصومه (س)

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو