تحلیل کارشناس BBC فارسی از اقدام نفتی ایران

منبع: برترین ها

11

1399/3/5

17:45


کارشناس شبکه بی بی سی فارسی از پیروزی سیاسی ایران و ونزوئلا در تقابل با آمریکا گفت.

برترین‌ها: کارشناس شبکه بی بی سی فارسی از پیروزی سیاسی ایران و ونزوئلا در تقابل با آمریکا گفت.

تحلیل کارشناس BBC فارسی از اقدام نفتی ایران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو