«معادله قدرت در منطقه» به نفع مقاومت رقم خورده است

منبع: حوزه

12

1399/3/5

15:35


دکتر حسین امیرعبداللّهیان، دیپلمات ارشد و معاون اسبق عربی و آفریقای وزارت امور خارجه تبیین کرده است. مسئله فلسطین و بازپس‌گیری سرزمین اشغال شده توسط رژیم جنایتکار صهیونیستی، همواره یکی از مهمترین آرمانهای انقلاب اسلامی، از بدو شکل گیری تاکنون بوده است. در بیان رهبر انقلاب، وقوع انقلاب اسلامی و شکل گیری جبهه‌ی مقاومت در منطقه، فصل جدیدی از مبارزات با رژیم غاصب صهیونیستی بوده است که دستاوردهای مهمی هم تاکنون داشته است.

«معادله قدرت در منطقه» به نفع مقاومت رقم خورده است

تصویری


ویدئو