وضعیت دردناک مردم غیزانیه به روایت صداوسیما

منبع: برترین ها

13

1399/3/5

15:45


خبرگزاری صداوسیما در گزارشی به وضعیت بی‌آبی مردم غیزانیه در استان خوزستان پرداخته است.

خبرگزاری صداوسیما در گزارشی به وضعیت بی‌آبی مردم غیزانیه در استان خوزستان پرداخته است.

وضعیت دردناک مردم غیزانیه به روایت صداوسیما

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو