عکس هایی از نخستین پل معلق شیشه ای در اردبیل

منبع: رکنا

7

1399/3/5

16:03


عکس هایی از نخستین پل معلق شیشه ای در اردبیل

به گزارش رکنا ، اولین پل معلق شیشه ای قوسی شکل جهان در شهرهیر استان اردبیل امروز ساعت ۱۱ ، مورد بهره برداری قرار گرفت.

تصویری


ویدئو