حراست دانشگاه آزاد ممسنی هنوز پاره وقت است

منبع: نورآباد

15

1399/3/9

22:45


لازم به ذکر است فرد معرفی شده بومی که از بدنه خود دانشگاه آزاد ممسنی نیز میباشد، با توجه به عقبه کاری که از خود نشان داده است ، دارای شخصیتی منعطف و متعادل است که میتواند در راستای پیشبرد سیاست های کلی دانشگاه با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مردم ممسنی که اکثریت دانشجویان و اساتید و کارکنان را شکل میدهدند انجام وظیفه کند. همچنین توصیف ویژگی های فرد مذکور که نخواسته از وی نامی برده شود، بر اساس انجام وظایقش در گذشته بوده و با توجه به ماهیت پست حراست نیز امکان تغییر ویژگیهای وی نیز وجود دارد و این رسانه هیچ فردی را در هیچ جایگاهی تضمین نمیکند.

"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:مدتی قبل خبر تغییر مسئول حراست دانشگاه آزاد ممسنی منتشر شد و در این خبر به احتمال حضور یک غیر بومی بر این صندلی نیز اشاره گردید و در ادامه حساسیت این پست را مورد بررسی قرار دادیم.

همچنین عنوان شد که انتصاب فرد غیر بومی دارای مزایا و معایبی نیز میباشد و لازم است مسئولان مربوطه قبل از انتصاب فرد جایگزین، وی را با جو اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این شهرستان آشنا کنند.

اما در این بین ضمن انتصاب فرد غیربومی اتفاقی رخ داد که در نوع خود نیز قابل تامل میباشد. مسئولان مربوطه این پست را بصورت پاره وقت در اختیار رستمی مسئول حراست دانشگاه آزاد کازرون گذاشته اند تا وی با حفظ سمت، دو روز در هفته بعنوان مسئول حراست دانشگاه آزاد ممسنی نیز ایفای نقش کند.

یک منبع آگاه در این خصوص به تیم خبری ما گفت: این تصمیم موقت بوده و رایزنی ها برای انتصاب یک فرد بصورت تمام وقت در حال انجام میباشد.

به گفته وی: گزینه های بومی نیز همراه با گزینه های غیر بومی مطرح شده اند و باید منتظر ماند که نتیجه این انتخاب چه میشود.

لازم به ذکر است فرد معرفی شده بومی که از بدنه خود دانشگاه آزاد ممسنی نیز میباشد، با توجه به عقبه کاری که از خود نشان داده است ، دارای شخصیتی منعطف و متعادل است که میتواند در راستای پیشبرد سیاست های کلی دانشگاه با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مردم ممسنی که اکثریت دانشجویان و اساتید و کارکنان را شکل میدهدند انجام وظیفه کند.

شایان ذکر است : توصیف ویژگی های فرد مذکور که نخواسته از وی نامی برده شود، بر اساس انجام وظایقش در گذشته بوده و با توجه به ماهیت پست حراست نیز امکان تغییر ویژگیهای وی نیز وجود دارد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو