کلاهبرداری به اسم لیزینگ خودرو

منبع: برترین ها

12

1399/3/10

01:42


دستگیری کلاهبرداران برخی از شرکت‌های لیزینگ خودرو که خود را نماینده خودروسازان معرفی می‌کردند.

برترین‌ها: دستگیری کلاهبرداران برخی از شرکت‌های لیزینگ خودرو که خود را نماینده خودروسازان معرفی می‌کردند.

کلاهبرداری به اسم لیزینگ خودرو

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو