زالی: در تهران به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم‌

منبع: برترین ها

14

1399/3/10

02:31


دکتر علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران، در مصاحبه با اخبار شبکه تهران گفت: بدلیل اینکه هنوز در تهران به نقطه مطلوب نرسیده ایم باید شیوه نامه های بهداشتی در ادارات و مراکز پر تجمع رعایت شود.

برترین‌ها: دکتر علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران، در مصاحبه با اخبار شبکه تهران گفت: بدلیل اینکه هنوز در تهران به نقطه مطلوب نرسیده ایم باید شیوه نامه های بهداشتی در ادارات و مراکز پر تجمع رعایت شود.

زالی: در تهران به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم‌

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو