ورزشکاران ایران در شبکه‌ های اجتماعی؛ 9 خرداد 1399

ورزشکاران ایران در شبکه‌ های اجتماعی؛ 9 خرداد 1399


منبع: طرفداری

10

1399/3/10

06:52


ورزشکاران ایران در شبکه‌ های اجتماعی؛ 9 خرداد 1399

به مرور فعالیت ورزشکاران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی پرداخته‌ایم. با ما همراه باشید

 طرفداریفعالیت ورزشکاران ایرانی در شبکه های اجتماعی را با یکدیگر مرور خواهیم کرد.

تمرین استقلال

تمرین استقلال

سوشا مکانی

سوشا مکانی

دراگان اسکوچیچ

دراگان اسکوچیچ

ابراهیم شکوری

ابراهیم شکوری

خاطره بازی ادینهو با عکسی از مس کرمان

خاطره بازی ادینهو با عکسی از مس کرمان

آرش افشین

آرش افشین

داریوش یزدانی

داریوش یزدانی

تمرین پرسپولیس

تمرین پرسپولیس

علیرضا جهانبخش در تمرین برایتون

علیرضا جهانبخش در تمرین برایتون

حضور پدر و مادر علیرضا جهانبخش در انگلیس

حضور پدر و مادر علیرضا جهانبخش در انگلیس

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو