افشاگری از فروش ۶۷۰۰ ماشین به سلطان خودرو

منبع: برترین ها

14

1399/3/11

03:47


داود گودرزی دبیر ستاد مردمی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید سایپا ۶۷۰۰ خودرو به قیمت هر دستگاه ۵ میلیون تومان به سلطان خودرو فروخته است.

برترین‌ها: داود گودرزی دبیر ستاد مردمی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید سایپا ۶۷۰۰ خودرو به قیمت هر دستگاه ۵ میلیون تومان به سلطان خودرو فروخته است.

افشاگری از فروش ۶۷۰۰ ماشین به سلطان خودرو

مطالب مشابه