تخریب فروشگاه اپل در واشنگتن توسط معترضین

منبع: برترین ها

14

1399/3/12

02:06


فروشگاه اپل در واشنگتن توسط معترضین به قتل جورج فلوید تخریب شد.

برترین‌ها: به نقل از توئیت پرس؛ فروشگاه اپل در واشنگتن توسط معترضین به قتل جورج فلوید تخریب شد.

تخریب فروشگاه اپل در واشنگتن توسط معترضین

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو