کانر مک گرگور و خوردن زنبور عسل برای تقویت قوای جسمانی / عکس

کانر مک گرگور و خوردن زنبور عسل برای تقویت قوای جسمانی / عکس


منبع: طرفداری

17

1399/3/13

02:18


کانر مک گرگور و خوردن زنبور عسل برای تقویت قوای جسمانی / عکس

طرفداری- کانر مک گرگور ستاره دسته سبک ‌وزن UFC، ویدیویی از خود در شبکه های اجتماعی منتشر کرده که نشان می دهد درحال تلاش برای خوردن زنبورهای عسل است. مک گرگور پس از خوردن یک زنبور مرده، بقیه زنبورها را دور ریخت و نتوانست به خوردن آنها ادامه بدهد. مک گرگور در این ویدیو به شخصی که در کنار او است، می گوید:

مطمئن هستی که اینها زنبور عسل است؟ خدای من این کثافت ها چیست.

بسیاری بر این باور هستند که خوردن زنبور عسل در تقویت قوای جسمانی بدن موثر است.

کانر مک گرگور

کانر مک گرگور درحال خوردن زنبور عسل

کانر مک گرگور درحال خوردن زنبور عسل

کانر مک گرگور

کانر مک گرگور درحال خوردن زنبور عسل

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو