روایت شاهدان از آتش سوزی در پارک چیتگر تهران (فیلم)

منبع: عصر ایران

10

1399/3/13

09:07


روایت شاهدان از لحظات اولیه وقوع آتش سوزی در پارک چیتگر تهران را ببینید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو