متفرق کردن معترضان آمریکایی با گاز اشک آور (فیلم)

منبع: عصر ایران

15

1399/3/13

09:32


معترضان آمریکایی با گاز اشک آور در خارج از کاخ سفید متفرق می شوند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو