واکنش سردار سلیمانی به اعتراض شهروند خوزستانی

منبع: حوزه

46

1399/3/14

03:34


واکنش سردار سلیمانی به اعتراض معیشتی شهروند خوزستانی که میگفت مثل خمینی باشید!

واکنش سردار سلیمانی به اعتراض شهروند خوزستانی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو