روایت وزیر بهداشت از فوت یک پرستار بر اثر کرونا

منبع: برترین ها

14

1399/3/14

01:13


سعید نمکی وزیر بهداشت گفت: چند روز پیش یک پرستار که هیچ علامتی جز خستگی نداشت بر اثر کرونا فوت کرد!

برترین‌ها: سعید نمکی وزیر بهداشت گفت: چند روز پیش یک پرستار که هیچ علامتی جز خستگی نداشت بر اثر کرونا فوت کرد!

روایت وزیر بهداشت از فوت یک پرستار بر اثر کرونا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو