خاک‌سپاریِ غریبانه حسن توفیق

خاک‌سپاریِ غریبانه حسن توفیق


منبع: برترین ها

23

1399/3/14

05:04


استاد حسن توفیق، مدیر مجله توفیق، کسی که سالیان طولانی به همراه دیگر طنازان ایران مردم را خنداند و شور آفرید، روز گذشته در تنهایی و عدم استقبال اهالی مطبوعات به خاک سپرده شد.

باشگاه روزنامه نگاران ایران: استاد حسن توفیق، مدیر مجله توفیق، کسی که سالیان طولانی به همراه دیگر طنازان ایران مردم را خنداند و شور آفرید، روز گذشته در تنهایی و عدم استقبال اهالی مطبوعات به خاک سپرده شد.

یادش گرامی و روحش شاد باد.

عکس ها: هادی حیدری

خاک‌سپاریِ غریبانه حسن توفیق

خاک‌سپاریِ غریبانه حسن توفیق

خاک‌سپاریِ غریبانه حسن توفیق

خاک‌سپاریِ غریبانه حسن توفیق

خاک‌سپاریِ غریبانه حسن توفیق

خاک‌سپاریِ غریبانه حسن توفیق

خاک‌سپاریِ غریبانه حسن توفیق

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو