پیش‌فروش‌هایی که پلاک نخواهند شد!

منبع: برترین ها

15

1399/3/14

03:50


خودرو‌هایی که اخیراً پیش فروش شده‌اند، به دلیل نداشتن استاندارد یورو ۵ پلاک نمی‌شوند!

برترین‌ها: خودرو‌هایی که اخیراً پیش فروش شده‌اند، به دلیل نداشتن استاندارد یورو ۵ پلاک نمی‌شوند!

پیش‌فروش‌هایی که پلاک نخواهند شد!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو