حدیث روز | خوشایندترین مرگ برای شیطان

منبع: حوزه

13

1399/3/14

06:01


حوزه/ امام صادق (ع) در روایتی به خوشایندترین مرگ برای شیطان اشاره کرده اند.

حدیث روز | خوشایندترین مرگ برای شیطان

خبرگزاری «حوزه» روایت زیر را از کتاب کافی منتشر می‌کند.

  

امام صادق علیه السلام :

ما مِن أحَدٍ یَموتُ مِن المؤمنینَ أحَبَّ إلی إبلیسَ مِن مَوتِ فَقیهٍ.

برای شیطان، مرگ هیچ مؤمنی خوشایندتر از مرگ یک فقیه نیست.

  

الکافی : ۱/۳۸/۱

تصویری


ویدئو