روایت پسر حبیب از لحظه دیدن خبر فوت پدرش

منبع: برترین ها

20

1399/3/14

07:40


روایت بغض‌آلود پسر حبیب از لحظه دیدن خبر فوت پدرش؛ چرا عکس پیکرش را پخش کردید؟

برترین‌ها: روایت بغض‌آلود پسر حبیب از لحظه دیدن خبر فوت پدرش؛ چرا عکس پیکرش را پخش کردید؟

روایت پسر حبیب از لحظه دیدن خبر فوت پدرش

تصویری


ویدئو