واکنش سردار سلیمانی به اعتراض شهروند خوزستانی

منبع: برترین ها

12

1399/3/14

07:59


مکتب حاج قاسم، فیلمی از یک شهروند خورستانی که نسبت به وضع معیشتی‌اش اعتراض داشت و به حاج قاسم تاکید می‌کرد که مثل خمینی باشید را منتشر کرد.

خبرآنلاین: مکتب حاج قاسم،فیلمی از یک شهروند خورستانی که نسبت به وضع معیشتی‌اش اعتراض داشت و به حاج قاسم تاکید میکرد که مثل خمینی باشید را منتشر کرد.

واکنش سردار سلیمانی به اعتراض شهروند خوزستانی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو