عزاداری مردم هنگام شنیدن خبر ارتحال امام خمینی

منبع: برترین ها

12

1399/3/14

09:28


عزاداری مردم هنگام شنیدن خبر ارتحال امام خمینی(س) در میدان انقلاب تهران را ببینید.

برترین‌ها: عزاداری مردم هنگام شنیدن خبر ارتحال امام خمینی(س) در میدان انقلاب تهران را ببینید.

عزاداری مردم هنگام شنیدن خبر ارتحال امام خمینی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو