نمکی: کرونا یک بیماری شتر گاو پلنگ است

منبع: برترین ها

15

1399/3/14

09:51


سعید نمکی، وزیر بهداشت، در جدیدترین مصاحبه‌اش، ویروس کرونا را یک بیماری شتر گاو پلنگ توصیف کرد.

خبرآنلاین: سعید نمکی، وزیر بهداشت، در جدیدترین مصاحبه‌اش، ویروس کرونا را یک بیماری شتر گاو پلنگ توصیف کرد.

نمکی: کرونا یک بیماری شتر گاو پلنگ است

تصویری


ویدئو