صدور مجوز برگزاری مسابقات دوستانه قبل از ادامه یافتن لیگ برتر

منبع: طرفداری

22

1399/3/14

13:11


صدور مجوز برگزاری مسابقات دوستانه قبل از ادامه یافتن لیگ برتر

تدابیری اندیشیده شده است تا تیم ها با آمادگی بیشتری از تاریخ 17 ژوئن به مسابقات لیگ برتر ادامه بدهند. 

طرفداری - باشگاه های لیگ برتری مجاز هستند قبل از ادامه یافتن این رقابت ها، در دیدارهای دوستانه مقابل هم قرار بگیرند. 

به گزارش اسکای، البته بازیکنان باید با خودروهای شخصی و با به تن داشتن لباسی که با آن بازی خواهند کرد به محل برگزاری مسابقه بروند که البته نباید بیش از 90 دقیقه با محل سکونت آن ها فاصله داشته باشد. با توجه به این که هنوز از داوران و کمک داوران لیگ برتری تست کووید 19 گرفته نشده است، کادر فنی تیم ها باید مسئولیت قضاوت در مسابقات دوستانه را بر عهده بگیرند. 

لازم به ذکر است که اگر مسابقات دوستانه در ورزشگاه برگزار شود، بازیکنان از محل ورود مختص به خود وارد ورزشگاه می شوند و بدون استفاده از رختکن ها، به طور مستقیم برای گرم کردن راهی زمین مسابقه خواهند شد. 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو