سقوط تانک ارتش روی تریلی + فیلم

منبع: رکنا

14

1399/3/15

21:06


سقوط تانک ارتش روی تریلی + فیلم

به گزارش رکنا، ارتش بلاروس که در حال جابجایی یک تانک سی تنی با تریلی در شهر گرودنو بود با حادثه‌ای پیش بینی نشده مواجه شد.

این تانک در سر پیچ از روی تریلی به پایین افتاد.