محمد دادکان: تهدید امنیتی شدم؛ در سال 98 حدود 30 ورزشکار ما پناهنده شدند

منبع: طرفداری

37

1399/3/15

21:11


طرفداری - دکتر محمد دادکان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال امروز و در تماس تلفنی با یک برنامه زنده رادیویی به بیانیه روز گذشته کمیته ملی المپیک واکنش نشان داد. در این مصاحبه تلفنی که در مورد مسائل زیادی صحبت شد، محمد دادکان ه دوران ریاست خود در فدراسیون فوتبال و ماجرای جنجالی برکناری اش نیز پرداخت.

مطالب مشابه