امیر حسین اصلانیان: نارنجک، فوتبال برومند را تمام کرد؛ وسط دعوای دربی خوردبین گفت یک حرکتی بزن!

منبع: طرفداری

54

1399/3/15

21:35


امیر حسین اصلانیان: نارنجک، فوتبال برومند را تمام کرد؛ وسط دعوای دربی خوردبین گفت یک حرکتی بزن!

روایت جالب از درگیری های دربی جنجالی و نارنجکی که فوتبال برومند را تمام کرد در بخش دوم برنامه در حریم چهره ها با امیر حسین اصلانیان

اختصاصی طرفداری - امیرحسین اصلانیان، بازیکن سابق پرسپولیس که میزبان دوربین طرفداری بود، در برنامه حریم چهره ها، از پرتاب نارنجک به سمت او در دربی جنجالی و درگیری های آن بازی معروف می گوید. هم اکنون بخش چهارم این مصاحبه را بخوانید.

نقطه عطف هر فوتبالیستی به خصوص بازیکنانی که در استقلال و پرسپولیس بازی می کنند، دربی است. شما چند دربی تجربه کردید؟

در 4 یا 5 سالی که حضور داشتم، نزدیک 8 دربی بودم که فقط در 4 تا از آن ها فرصت بازی پیدا کردم.

یکی از آن ها هم آن بازی جنجالی بود.

بله در آن بازی نارنجک به پایم خورد و عده ای داشتند از سمت تماشاگران خودی، وارد زمین می شدند. نارنجک به ساق پایم خورد. در آن زمان مثل حالا دوربین های زیادی نبود و فقط یک دوربین از بالا فیلم می گرفت و فقط چند عکس از آن اتفاق است که اگر بخواهید آن ها را دارم. نارنجک در پایم منفجر شد و حس پایم رفت. قرار بود جای پایان وارد بازی شوم و اگر این اتفاق رخ می داد، تمام آن داستان ها مثل مشت پرویز برومند به پایان یا آن درگیری ها از بین می رفت.

شاید حتی نتیجه مسابقه هم تغییر می کرد.

به نتیجه کاری ندارم چون من داشتم به جای پایان وارد بازی می شدم. علی پروین چنین چیزی گفت چون حس می کرد تنش هایی درحال شکل گیری است. فقط من داشتم گرم می کردم و کس دیگری این کار را نمی کرد. متاسفانه آن نارنجک کار را خراب کرده و باعث شد فوتبال پرویز برومند هم تمام شود.

درگیری ای شد ولی شما در صحنه نبودید.

بغل زمین بودیم و سعی می کردیم جدا کنیم. اگر یادتان باشد دربی 72 بود که رضا شاهرودی و بقیه را محروم کردند. داشتم نگاه می کردم که آقا رضا پس از آن محرومیت، درحال انجام چه کاری است. دیدم فقط درحال جدا کردن هستند که آقای خوردبین گفت " برو یک حرکتی بزن." متوجه منظورش نشدم و فکر کردم منظورش جدا کردن است. درحال جدا کردن بودم که دیدم با اشاره می گوید برو وسط!

چون رزمی کار بودید چنین حرفی زد؟

برای همه احترام قائل بودم چون بزرگ ما بودند. پس از اینکه شب عده ای را محروم کردند و عده ای هم به اوین بردند، به محمود خان گفتم " داشتید ما هم می فرستادید قاطی این اسامی." در جواب گفت :"آفرین باریک الله."

پایان قسمت چهارم


قسمت های پیشین:

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو