مجادله رضا عطاران با دکتر ظریف: یه جوری بگو ما هم بفهمیم!

منبع: روزگار

19

1399/3/15

22:10


درحال بارگذاری...

رضا عطان از دکتر ظریف می خواهد جوری صحبت کند که همه بفهمن او چه می گوید.

تصویری


ویدئو