امام زانوی آمریکا را از روی گلوی مستضعفان برداشت

منبع: رکنا

54

1399/3/15

23:06


امام زانوی آمریکا را از روی گلوی مستضعفان برداشت

توییت قالیباف

سال پیش، مردم ایران همراه با امام خود فریاد زدند که تا ایران حیاط خلوت مستکبرین است، «ما نمی توانیم نفس بکشیم».

امام خمینی به دنیا نشان داد که می‌توان زانوی آمریکای جنایتکار را از گلوی مستضعفین برداشت و چنان سیلی محکمی به آنها زد که برق اشغال و کودتا و غارت مردم از سرشان بپرد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو