حمله معترضین با کوکتل مولوتوف به سفارت آمریکا

منبع: برترین ها

34

1399/3/15

23:09


تعدادی از تظاهرکنندگان یونانی، با کوکتل مولوتوف به ساختمان سفارت آمریکا در این کشور حمله کردند.

برترین‌ها: تعدادی از تظاهرکنندگان یونانی، با کوکتل مولوتوف به ساختمان سفارت آمریکا در این کشور حمله کردند.

 

 

حمله معترضین با کوکتل مولوتوف به سفارت آمریکا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو