سخنرانی ناتمام مرحوم هاشمی در تشییع امام خمینی(ره) + عکس

سخنرانی ناتمام مرحوم هاشمی در تشییع امام خمینی(ره) + عکس


25

1399/3/15

23:33


مرحوم هاشمی رفسنجانی که سخنران مراسم وداع ملت با امام امت در خرداد ماه سال ۱۳۶۸ بود، نتوانست سخنان خود را به علت شدت تاثر خاتمه دهد.

سخنرانی ناتمام مرحوم هاشمی در تشییع امام خمینی(ره) + عکس

سخنرانی ناتمام مرحوم هاشمی در تشییع امام خمینی(ره) + عکس

سخنرانی ناتمام مرحوم هاشمی در تشییع امام خمینی(ره) + عکس

سخنرانی ناتمام مرحوم هاشمی در تشییع امام خمینی(ره) + عکس

سخنرانی ناتمام مرحوم هاشمی در تشییع امام خمینی(ره) + عکس

سخنرانی ناتمام مرحوم هاشمی در تشییع امام خمینی(ره) + عکس

سخنرانی ناتمام مرحوم هاشمی در تشییع امام خمینی(ره) + عکس

سخنرانی ناتمام مرحوم هاشمی در تشییع امام خمینی(ره) + عکس

سخنرانی ناتمام مرحوم هاشمی در تشییع امام خمینی(ره) + عکس

 

تصویری


ویدئو